นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๖๐


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๓
ภาพปก : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
Happy New Year 2020
บทความที่น่าสนใจ

“การฝึกผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise”
โดย ยก.ขว.กตอ.กร.

นำเสนอ การฝึกผสมแบบพหุภาคี ระหว่างกำลังทางเรือของ ทร.ชาติสมาชิกอาเซียน กับ ทร.สหรัฐฯ เป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ ครบรอบ ๖๗ ปี
โดย กฟก.๑ กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และภารกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ ครบรอบ ๖๗ ปี

จมจาก...ไฮห์ไลน์
โดย พล.ร.ท.พัน รักแก้ว

นำเสนอ ตอน...เรือกวาดทุ่นระเบิด HMS Fittleton

จิตวิญญาณ..ผู้บังคับการเรือ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำรัตน์

นำเสนอ วีรกรรมตอนจบของผู้บังคับการเรือเยอรมันในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ ๒...ต่อจากฉบับที่แล้ว

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด ...ต่อจากฉบับที่แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ