นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๖๓


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๖๓
ภาพปก : The future of warfare
บทความที่น่าสนใจ

เวคา...ข้ามอ่าวไทย
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ
เหตุการณ์ที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ นั่นคือ เมื่อวันที่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ทรงแล่นเรือใบประเภทโอเค ชื่อ “เวคา” จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้ามอ่าวไทยมายังอ่าวนาวิกโยธิน กองบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล ด้วยพระองค์เอง เพื่อนำธงราชนาวิกโยธินมาพระราชทานให้กับทหารนาวิกโยธิน เป็นพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยม และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กับกองทัพเรือ

กองทัพอาเซียนกับสงครามโรค “โควิด-๑๙”
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ การปฏิบัติของกองทัพเรือ รวมทั้งความเคลื่อนไหวของกองทัพชาติอาเซียนในสถานการณ์โควิด-๑๙ และกองทัพประเทศมหาอำนาจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามไวรัสร้ายรูปแบบใหม่ครั้งนี้

มารู้จักอาวุธสมัยใหม่กันเถอะ (The future of warfare )
โดย น.อ.เดช คุรุรัตน์

นำเสนอ อาวุธสมัยใหม่ชนิดต่าง ๆ ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้ทางทหารในอนาคต และบางประเภทถูกนำเข้าประจำการในกองทัพบ้างแล้ว

แสงทองส่องกองเรือ
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ เกี่ยวกับโรคระบาด “โควิด-๑๙” ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ที่บางส่วนมีการระบาดเข้าไปในกองทัพ ซึ่งการเกิดโรคระบาดในกองทัพนี้ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมา

การมอบคืนกองบิน ๗๑ ของ กองทัพอากาศ ที่สัตหีบ
โดย เขาตะเกียบ

เรื่องนี้ เคยนำลงตีพิมพ์ในนิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ นับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่น่าสนใจ และทหารเรือรุ่นใหม่ ๆ บางท่านอาจจะยังไม่รู้

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว ฉบับนี้เสนอมาครบทั้ง ๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ