นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๖๔


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ภาพปก : พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บทความที่น่าสนใจ

“ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลของกองเรือยุทธการ (มกพ)”
โดย อนุกรรมการด้านให้ความรู้ มกพ.กร. (กฟก.๑ กร.)

นำเสนอ ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล หรือ Personnel Qualification Standard (PQS) ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานการทดสอบกำลังพลของกองเรือยุทธการ (มกพ.กร.) เพื่อให้กำลังพลของกองเรือยุทธการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ เผชิญกับไวรัสโควิด-๑๙”
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ที่มีกำลังพลติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ นาย จนต้องขออพยพกำลังพลประจำเรือทั้งหมดขึ้นมาแยกกักกันตัวบนบก เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่ไม่ควรต้องเกิดขึ้นกับกำลังพล

“อวสานเรือสำราญ”
โดย พล.ร.ท.พัน รักแก้ว

นำเสนอ เกี่ยวกับโรคระบาด “โควิด-๑๙” ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ทำให้มีผลกระทบโดยตรงในธุรกิจเรือสำราญ

“จากนภา..ข้ามนที...สู่ราชนาวีไทย”
โดย จ.อ.บุญดี อุดมกันทร

นำเสนอ เรื่องราวชะตาชีวิตของตนเองจากเด็กบนดอยที่มีความฝัน แล้วพยายามต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อทำฝันนั้นให้เป็นจริง จนสามารถเข้ารับราชการทหารเรือได้สำเร็จ

กองทัพอาเซียนกับสงครามโรค “โควิด-๑๙”
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ สถานการณ์โควิด-๑๙ ของกองทัพเมียนมาร์

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ