การสั่งซื้อ

 

การส่งเงินสามารถทำได้ ๒ วิธี คือ

  • ส่งเป็นธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินในนาม พ.จ.อ.ธนวัฒน์ หลิมวิวัฒน์
    สำนักงานนิตยสารกระดูกงู กองบัญชาการ กองการฝึก
  • โอนเงินเข้าบัญชีนิตยสารกระดูกงู ธนาคารทหารไทย มหาชน จำกัด
    สาขาสัตหีบ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๓๐๒-๒-๐๘๘๒๑-๙


ค่าบำรุงนิตยสารปีละ ๒๕๐/๑๒ ฉบับ
และเพิ่มค่าขนส่งทางไปรษณีย์ จำนวน ๗๕ บาท รวม ๓๒๕ บาท

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารกระดูกงู กรุณาติดต่อ สำนักงานฯ
โทรศัพท์ : ๐๓๘ ๔๓๘ ๔๕๗ม, ๐๒ ๔๗๕ ๗๓๘๐ ต่อ ๗๒๗๐๖
มือถือ : ๐๘-๔๙๗๔-๓๑๖๖
โทรสาร :
๗๒๗๐๖
E-Mail : [email protected]

 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ