นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๖๕


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
ภาพปก : ร.ล.บางปะกง
บทความที่น่าสนใจ

๒๙ ปี ร.ล.บางปะกง ความทรงจำที่ดีงามสู่การพัฒนาในอนาคต
โดย น.อ.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา

นำเสนอ เรื่องราวประวัติความเป็นมา รวมทั้งภารกิจการปฏิบัติที่สำคัญของเรอตลอดระยะเวลา ๒๙ ปีที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเรือครบรอบ ๒๙ ปี

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๘ ปี
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ และวิสัยทัศน์ของหน่วย รวมทั้งการดำเนินการสำคัญที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการที่สำคัญในอนาคต ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

กองทัพอาเซียนกับสงครามโรค “โควิด-๑๙”
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ สถานการณ์โควิด-๑๙ ของกองทัพเมียนมาร์

เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ เผชิญกัไวรัสโควิด-๑๙
โดย น.อ.สงวนศักดิ์ บรรจง

นำเสนอ เป็นตอนจบ

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ