นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๕๙


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ภาพปก : "กระบวนพยุหยาตราชลมารค”
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ที่มาของ วันดินโลก (World Soil Day) และ วันพ่อแห่งชาติ

๙๖ ปี กองเรือยุทธการจิตวิญญาณแห่งนักรบชาวเรือ
โดย ร.อ.รัฐพงศ์ บุญลือ

นำเสนอ "เรื่องราวกระบวนพยุหยาตราชลมารค” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๑๙ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันประสูติของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ

จิตวิญญาณ..ผู้บังคับการเรือ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำรัตน์

นำเสนอ เรื่องราวของผู้บังคับการเรือเยอรมันลำหนึ่ง ที่ได้สร้างวีรกรรมระดับ “ตำนาน” ในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

๒๗ ปีกับกองเรือฟริเกตที่ ๒ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดย ร.ท.รณกร ขาววิเศษ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และภารกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุ่นระเบิด
โดย กทบ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และภารกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ