นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๕๔


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาพปก : ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.บางปะกง
เป็นเรือฝึกภาคทางทะเลนักเรียนนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๑
เดินทาง ไกลถึงเมืองวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย
ไปปฏิบัติภารกิจสำคัญถึงสี่ภารกิจ

ระหว่าง ๑๘ มีนาคม ถึง ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

หนึ่งการเดินทางกับสี่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่
โดย น.อ.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา

นำเสนอ เรื่องราวการเดินทางไกลของ ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.บางปะกง ซึ่งประกอบกำลังเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เพื่อเป็นเรือฝึกภาคทางทะเลนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึงเมืองวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย พร้อมด้วยการปฏิบัติภารกิจสำคัญถึงสี่ภารกิจกับการเดินทางในครั้งนี้

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว

“เสด็จเตี่ยออกศึก”
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เป็นตอนจบ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ขอเชิญติดตามได้เลยครับ

เพลงพระราชนิพนธ์ "ราชนาวิกโยธิน”
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือ...ฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

"เรื่องของด้ามกระบี่”
โดย ร.อ.แก้ววิเชียร แววสูงเนิน (ยศในขณะนั้น)

นำเสนอ เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับหัวช้างที่ด้ามกระบี่ และมีความสำคัญอย่างไร
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ