นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๕๖


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ภาพปก : ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.บางปะกง
ช่วงการปฏิบัติภารกิจการฝึก
และการเยือนเมืองท่าวลาดิวอสตอค (Vladivostok) ประเทศรัสเซีย

ระหว่าง ๑๘ มีนาคม ถึง ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

วลาดิวอสตอค มนต์เสน่ห์ดินแดนหมีขาว
โดย น.ต.พลเทพ สุขอุดม ตห.ร.ล.นเรศวร

นำเสนอ วิธีการนำเรือเข้าเทียบท่าทางท้ายเรือของ ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.บางปะกง เดินทางไปปฏิบัติการฝึก และเยือนเมืองท่า วลาดิวอสตอค (Vladivostok) ประเทศรัสเซีย

ฝึกค้นหา – ล่าทำลายทุ่นระเบิดกับหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิด (สัญญาบัตร)
โดย กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

นำเสนอ การฝึกอบรมของหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิด (สัญญาบัตร) ของ กฝร. ตั้งแต่ ๑๐ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ไฟเรือจอด
โดย ศูนย์เจ็ด

นำเสนอ เกี่ยวกับสัญญาณไฟในการจอดเรือตามกฎการเดินเรือสากล เป็นบทความน่าสนใจที่ลงพิมพ์ในนิตยสารกระดูกงู ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๑๘

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ