นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๕๕


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ภาพปก : พิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำ
ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

พิธีปล่อย เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ลงน้ำ
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์และพิธีปล่อยเรือลงน้ำ

กระบวนพยุหยาตราชลมารค
"ทำงานทั่ว ฝั่ง น้ำ ฟ้า"
โดย ร.ต.เกียรติ ลออวิไล (ยศในขณะนั้น)

นำเสนอ บทความเก่าที่เคยลงในกระดูกงู ฉบับที่ ๓๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งได้มีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้ทันสมัยมากขึ้น โดย กองบรรณาธิการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในเดือนตุลาคมนี้

การฝึกผสม AUSTHAI 2019
โดย ร.ล.รัตนโกสินทร์

นำเสนอ การฝึกผสมระหว่าง กองทัพเรือ กับกองทัพเรือออสเตรเลีย ช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ