นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๕๗


ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาพปก : พิธีเจิมเรือ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ของกองทัพเรือ
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

พิธีเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ วันสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่จะต้องจารึกไว้ เมื่อกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ของกองทัพเรือ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำความปลื้มปิติยินดี และความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดมาสู่กองทัพเรือ

เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ (NWTS)
โดย กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

นำเสนอ เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่มีความทันสมัย มีความเสมือนจริงในการจำลองสถานการณ์การรบและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือได้หลากหลายสาขา ยังส่งผลให้กำลังพลของ กร. ได้รับการฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ