นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๕๘


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ภาพปก : การฝึกผสม Blue Strike 2019
ระหว่าง ทร.ไทย กับ ทร.สาธาณรัฐประชาชนจีน
ระหว่าง ๒ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

การฝึกผสม Blue Strike 2019
โดย น.ต.ภานุวัต เลิศมาลัยมาลย์

นำเสนอ การฝึกทางเรือระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกจัดขึ้นระหว่าง ๒ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ เมืองจ้านเจียง มลฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การฝึกผสม SEA GARUDA
โดย กฟก.๑ กร.

นำเสนอ การฝึกแบบทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับกองทัพเรืออินโดนีเซีย ซึ่ งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือ อากาศยาน และนาวิกโยธิน ระหว่าง ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พื้นที่ฝึกบริเวณ ฐท.สส. และอ่าวไทยตอนบน

เรือใบนักเรียนนายเรืออินโดนีเซีย KRI Bima Suci
โดย ทรภ.๓

นำเสนอ เรือใบฝึกฯ เข้าเยี่ยมเมืองท่าภูเก็ต ระหว่าง ๒๙ กันยายน ถึง ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ๖๒๒
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจ

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ