นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๖๑


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ภาพปก : เรือหลวงหลีเป๊ะ
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีรับมอบ "เรือหลวงหลีเป๊ะ"
เมื่อ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
บทความที่น่าสนใจ

เรือหลวงหลีเป๊ะ
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ รายละเอียดของเรือหลวงหลีเป๊ะ

การฝึกผสม THALAY LAUT 22/2019
โดย ยก.ขว.กตอ.กร.

นำเสนอ การฝึกแบบทวิภาคีระหว่าง กองทัพเรือ และกองทัพมาเลเซีย ในสาขาการปฏิบัติการผิวน้ำ

รู้จัก ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ไวรัสปอดอักเสบ หรือที่เรียกกันว่า “ไวรัสโคโรนา” ซึ่งปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการให้กับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ นี้ว่า “โควิด-19” (Covid-19) นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกต่างหวั่นวิตกของการแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสนี้ กระดูกงูจึงขอนำเสนอระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเซื้อไวรัสนี้

จมจากคลังกระสุนของตนเอง
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ
บทเรียนในอดีตที่สร้างความเสียหายให้กับเรือได้อย่างร้ายแรง เมื่อขาดความระมัคระวังหรือละเลยการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ในเรือ

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด ...ต่อจากฉบับที่แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ