นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๐


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๔
ภาพปก : ภาพพิธีสวนสนามทางเรือ
บทความที่น่าสนใจ

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ซึ่งเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“การฝึกผสม SEA GARUDA 2011”
โดย กฟก.๑ กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และรายละเอียดการฝึกระหว่าง ทร. กับ ทร.อินโดนีเซีย ซึ่งได้ทำการฝึกระหว่าง ๒๔ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

“ปัจจัยประกอบการตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหา เมื่อเกิดอัคคีภัยในเรือ”
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ หลักการประเมินสถานการณ์ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการดับไฟภายในเรือ

“๗ คาบสมุทร”
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ “เมื่อจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบิน”...“เวียดนามยืนยันจะซื้อเรือดำน้ำ ชั้นกิโล จำนวน ๖ ลำ จากรัสเซีย”

“ทุ่นระเบิดทางทะเล”
โดย ร.อ.ขจรพล เข็มขจร

นำเสนอ การวางและการกวาด ทุ่นระเบิดในทะเล ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ