นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๓


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔
ภาพปก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธี
ปล่อยเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ร.ล.กระบี่)
ลงน้ำ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
บทความที่น่าสนใจ

“พิธีต้อนรับ หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ในน่านน้ำอ่าวเอเดน และชายฝั่งโซมาเลีย”
โดย บก.นิตยสารกระดูกงู

นำเสนอ พิธีต้อนรับ หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด ในน่านน้ำอ่าวเอเดน และชายฝั่งโซมาเลีย

“วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยุทธการ ครบ ๘๘ ปี”
โดย กองกิจการพลเรือน กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานในปี งป.๕๕

“วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๔”
โดย กทบ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานในปี งป.๕๕

“๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ”
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานในปี งป.๕๕

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว
“AIP เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเรือดำน้ำไปตลอดกาล”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ การพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ไม่ต้องอาศัยอากาศจากภายนอก ทำให้เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้นานมากขึ้นโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ