นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๔


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๕๕
ภาพปก : พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

“เรื่องเล่าจาก อ่าวเปอร์เซีย ๒”
โดย น.ต.รักชาติ เฟื่องฟู

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิรัก ซึ่งนำมาของเหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งใหม่ ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

“เทคนิคการดับไฟในที่อับอากาศ”
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ หลักการดับไฟในที่อับอากาศ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดแสดงการจัดการความรู้ ทร.๕๔ ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ

“กองเรือฟริเกตที่ ๑ ค้นหา ไล่ล่า ทำลาย”
โดย น.ท.เรืองฤทธิ์ พันธบุตร

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“AIP เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเรือดำน้ำไปตลอดกาล”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ การพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ไม่ต้องอาศัยอากาศจากภายนอก ทำให้เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้นานมากขึ้นโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว
สาระที่เพิ่มขึ้น
โดย บก.นิตยสารกระดูกงู

นำเสนอ Tip หลังน้ำท่วม, คุณรู้หรือไม่?, มหัศจรรย์พันธุ์ไม้, เที่ยวเมืองไทยที่ไหนดี, นิทานชาวเรือ, เกมส์จับผิด, อาหารรักษาโรค
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ