นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๑


ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ภาพปก : พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ทำพิธีรับมอบหน้าที่ ผบ.ทร.
บทความที่น่าสนใจ

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ซึ่งเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“วิจัย พัฒนา ทดสอบ เป้าลวง RBOC”
โดย น.ต.กฤษดา สุทธิสาคร

นำเสนอ โครงการวิจัยและพัฒนาลูกเป้าลวงสะท้อนเรดาร์ (CHAFF) เพื่อใช้กับแท่นยิงเป้าลวงแบบ RBOC โดย สวพ.ทร.

“Conventional Submarine”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ การพัฒนาเทคโนโลยีของเรือดำน้ำขนาดเล็ก ให้มีขีดความสามารถที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นที่สนใจของหลาย ๆ ประเทศ ในการจัดหาเข้าประจำการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือให้น่าเกรงขามยิ่งขึ้น

“ปืนปลิดชีพ”
โดย เอกะ

นำเสนอ รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนสไนเปอร์แบบต่าง ๆ ที่มีใช้ทั่ว ๆ ไป รวมทั้งสำหรับพลแม่นปืนที่ใช้ปฏิบัติงาน

“ทุ่นระเบิดทางทะเล”
โดย ร.อ.ขจรพล เข็มขจร

นำเสนอ การมาตรการต่อต้านทุ่นระเบิด ฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ