นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๕


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ภาพปก : ขบวนเรือของ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

“โทมาฮอว์ค”
โดย เอกะ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมารวมถึงการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีโทมาฮอว์ค ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

“กองเรือตรวจอ่าว ครบรอบ ๕๙ ปี”
โดย ยุทธการ กองเรือตรวจอ่าว

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“เทคนิคการดับไฟในที่อับอากาศ”
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ หลักการดับไฟในที่อับอากาศ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดแสดงการจัดการความรู้ กองทัพเรือ ๕๔ ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ

“เรื่องเล่า บนยอดเขา”
โดย กะลาสีแมน

นำเสนอ เรื่องเล่าเบาสมอง จากประสบการณ์ที่ได้รับบนยอดเขาแหลมปู่เจ้า

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“เรื่องเล่าจาก อ่าวเปอร์เซีย ๒”
โดย น.ต.รักชาติ เฟื่องฟู

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิรัก ซึ่งนำมาของเหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งใหม่ ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ