นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๗


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๕
ภาพปก : ร.ล.อ่างทอง เรือ LPD ลำแรกของ ทร.ไทย
บทความที่น่าสนใจ

“พิธีต้อนรับ ร.ล.อ่างทอง”
นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และพิธีต้อนรับ ร.ล.อ่างทอง เรือ LPD ลำแรกของ ทร.ไทย

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

"CARAT 2012"
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ การฝึกผสมภายในรหัส CARAT ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่าง ๑๖ - ๒๕ พ.ค.๕๕

“การเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ”
โดย ว่าที่ ร.ต.นนทรกฤษฎ์ ศรีกลิ่ง

นำเสนอ ประสบการณ์ของผู้ที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึก วิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปี งป.๕๕

“๗ คาบสมุทร”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ เรื่อง กองทัพเรือสหรัฐฯ เตรียมก่อตั้งฝูงบินใหม่รองรับเครื่องบิน F-35C JSE
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ