นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๕๙


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ภาพปก : ภาพพระราชทาน
บทความที่น่าสนใจ

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของยุทธวิธีการรบ โดยฉบับนี้เสนอเกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ซึ่งเสนอเป็นตอนแรก

“เบื้องหลังการสังหาร”
โดย น.ต.รักชาติ เฟื่องฟู

นำเสนอ เบื้องหลังการสังหาร นายโอซามา บิน ลาดิน หัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลเคด้า โดยหน่วยรบพิเศษของสหรัฐฯ

“หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง”
โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน สอ.รฝ.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม

“วิจัย พัฒนา ทดสอบเป้าลวง RBOC”
โดย น.ต.กฤษดา สุทธิสาคร

นำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาลูกเป้าลวงสะท้อนเรดาร์ (CHAFF) ที่ใช้กับแท่นยิง RBOC โดย สวพ.ทร.

“ทุ่นระเบิดทางทะเล”
โดย ร.อ.ขจรพล เข็มขจร

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของทุ่นระเบิดที่ใช้ในทะเล รวมทั้งรูปแบบการใช้งานของทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ