นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๒


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ภาพปก : พล.ร.อ.ฆนัท ทองพูล ทำพิธีรับมอบหน้าที่ ผบ.กร.
บทความที่น่าสนใจ

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” โดยฉบับนี้เสนอในตอนที่ ๒ “การเริ่มพัฒนาการของยุทธวิธีทางเรือยุคเรือใบ”

“กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ”
โดย กดน.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาการจัดตั้ง กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ร่วมทั้งความสำคัญของการมีเรือดำน้ำเข้าประจำการในกองทัพ

“AIP เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเรือดำน้ำไปตลอดกาล”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ การพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ไม่ต้องอาศัยอากาศจากภายนอก ทำให้เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้นานมากขึ้นโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

“วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ”
โดย กยพ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาร่วมทั้งภารกิจในปีที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

“การฝึกผสม THALAY LAUT 18/2011”
โดย ยก.กตอ.กร.

นำเสนอ การฝึกผสมระหว่าง ทร. กับ ทร.มาเลเซีย ระหว่าง ๒ - ๒๓ ก.ย.๕๔ โดย ทร.มาเลเซีย เป็นเจ้าภาพการฝึกในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ