นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๘


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภาพปก : กระบวนเรือ สังกัด กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
บทความที่น่าสนใจ

“F-35 Lightning II”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ โครงการสร้าง เครื่องบินรบรุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อจาก F-22 Raptor

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” โดยฉบับนี้เสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

“การฝึกผสม SEAEX THAMAL 53/2012”
โดยร.ล.ภูเก็ต

นำเสนอ การฝึกผสมทางทะเลระหว่าง ไทยกับมาเลเซีย ในลักษณะทวิภาคี

“๓๙ ปี เรือหลวงมกุฎราชกุมาร”
นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ ร.ล.มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันขึ้นระวางประจำการ ซึ่ง ปัจจุบันครบปีที่ ๓๙

“ม่านป้องกันควัน”
นำเสนอ อุปกรณ์ใช้สำหรับจำกัดขอบเขตของควัน เป็นการชั่วคราว เมื่อประตูกั้นน้ำหรือ ฝากั้นน้ำถูกเปิดออก
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ