นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๖๙


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ภาพปก : ครบรอบ ๗๐ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ
FEET TRAINING COMMAND 1942 – 2012 TRAIN TO BE EXPERT
บทความที่น่าสนใจ

ครบรอบ ๗๐ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ”
นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๗๐ ปี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

“ยุทธวิธี ”
โดย พล.ร.อ. ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ ตอนที่ ๔” อิทธิพลของยุทธวิธีทางเรือต่อยุทธศาสตร์

แนวทางความปลอดภัย ก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ อับอากาศในเรือ”
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเพื่อเป็นแนวทางความปลอดภัย ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศภายในเรือ

“จุดล่อแหลม”
โดย เอกะ

นำเสนอ บทวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล กับอิหร่าน ซึ่งอาจจะบานปลายไปสู่ การใช้กำลังทางทหารได้

“๗ คาบสมุทร”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ตอน เกาหลี เตรียมต่อเรือดำน้ำขนาดเล็ก ภายในประเทศ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ