นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๔๑


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ภาพปก : ครบรอบ ๕๗ ปี กองเรือตรวจอ่าว
บทความที่น่าสนใจ

๖๙ ปี ยุทธนาวีเกาะช้าง (ตอนจบ)
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ เป็นวันที่กองทัพเรือไทยทำการรบกับเรือรบฝรั่งเศสใน “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ซึ่งครบรอบ ๖๙ ปี ในปีนี้ เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตในการรบ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของการทำสงครามทางเรือ ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนที่ ๑๒ “การข่าวกรองทางเรือ”

๕ ก.พ.๕๓ ครบรอบ ๕๗ ปี วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว
โดย กตอ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมกับการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๕๗ ปี

“เปิดหูเปิดตาพาชมเรือ”
โดย นายราวลวด

นำเสนอ นำท่านพาชมเรือรบของชาติต่างๆ ที่แวะเข้ามารับการส่งกำลังบำรุงที่จังหวัดภูเก็ต โดยฉบับนี้จะพาท่านเยี่ยมชม USS Boxer ของ ทร.สหรัฐฯ

การจัดการความรู้ (KM)
โดย น.อ.วศิน สระศรีดา

นำเสนอ เรื่องการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ เพื่อพัฒนาการบริหาร การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของหน่วย
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ