นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๔๕


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๓
ภาพปก : พล.ร.อ.ธนา บุนนาค ผช.ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก CARAT2010
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพลศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ ของการทำสงครามทางเรือ ฉบับนี้เสนอเป็นตอนที่ ๑๓ “การบังคับบัญชา และการควบคุมทางเรือ”

๖๘ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา พร้อมกับการฝึกอบรมให้กับ หลักสูตรต่างๆ ร่วมทั้งการสนับสนุนการฝึกที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

“เปิดหูเปิดตาพาชมเรือ”
โดย ร.ท.ศิรณัฐทร์ บุษราตระกูล

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบบหมายที่ผ่านมา

CARAT 2010
โดย กองเรือฟริเกตที่ ๒

นำเสนอ การฝึก CARAT 2010 โดยมีพิธีเปิดการฝึกเมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๓ และปิดการฝึกเมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๓
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ