นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๓๔


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒
ภาพปก : เรือหลวงปิ่นเกล้า ขณะทำการยิงสลุต

บทความที่น่าสนใจ

ร.ล.ปิ่นเกล้า
โดย ร.ล.ปิ่นเกล้า

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของ ร.ล.ปิ่นเกล้า ในโอกาสครบ ๕๐ ปี ของการขึ้นระวางประจำการ ในวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๒

Watchkeeping ที่สิงคโปร์
โดย ร.อ.กฤษดา สุทธิสาคร

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร WNC จากประเทศสิงคโปร์

CARAT2009
โดย ฟริเกตสอง

นำเสนอ รายละเอียดการฝึกผสม CARAT 2009 ซึ่งเป็นการฝึกผสมระหว่าง ทร. กับ ทร.สหรัฐฯ โดยเสนอเป็นตอนแรก

SEAEX THAMAL 47/2009
โดย นายราวลวด

นำเสนอ รายละเอียดการฝึกลาดตระเวนร่วมระหว่างกำลังทางเรือของไทยกับมาเลเซีย ทางด้านสตูล/เปอร์ลิส

ทำไมต้องธรรมะ
โดย พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร

นำเสนอ บทความเกี่ยวกับการนำหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานั้น สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ตลอดเวลา
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ