นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๔๓


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๓
ภาพปก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
บทความที่น่าสนใจ

“ทัพเรือภาคที่ ๓”
โดย กพร.ทรภ.๓

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของทัพเรือภาคที่ ๓ รวมทั้งภารกิจของหน่วยที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๑๑ มี.ค.๕๓

“เรดาร์ลดการถูกตรวจจับ”
โดย ร.อ.ณัฐพล สงวนพวก

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและหลักการทำงานของเรดาร์ ซึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่เรดาร์ที่สามารถลดการถูกตรวจจับของคลื่นเรดาร์

“เปิดหูเปิดตาพาชมเรือ”
โดย นายราวลวด

นำเสนอ นำท่านพาชมเรือรบของชาติต่างๆ โดยฉบับนี้จะพาท่านเยี่ยมชมเรือ RSS Resolution เป็นเรือ LPD ของ ทร.สิงคโปร์

“เหตุการณ์สำคัญของการต่อเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร”
โดย ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร

นำเสนอ การฝึกอบรมของกำลังพลรับเรือ และการนำเรือเดินทางผ่านเมืองท่าต่างๆ จนถึงประเทศไทย ซึ่งเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ