นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๓๘


ฉบับเดือน พฤศิจกายน ๒๕๕๒
ภาพปก : พิธีเชิญธงราชนาวีบริเวณท้ายเรือ

บทความที่น่าสนใจ

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
โดย กยพ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วยที่สำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๖ พฤศจิกายน ของทุกปี

เรือหลวงตากสิน
โดย ร.ล.ตากสิน

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของเรือที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ปัญหาแรงงานต่างด้าวกับความมั่นคง
โดย นรข.

นำเสนอ ปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อันจะก่อเกิดปัญหาอย่างมากมายและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ