นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๓๗


ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒
ภาพปก : ร.ล.นราธิวาส

บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของการทำสงครามทางเรือ ฉบับนี้เสนอเป็นตอนที่ ๙ “การปฏิบัติการทางทะเล”

การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูน
โดย กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

นำเสนอ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และชาวประมง รู้ตำแหน่งของแนวหญ้าทะเล เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการทำลายแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวของพะยูน

ปิดอ่าว...อีกภารกิจร่วมของกองทัพเรือ
โดย ร.ล.สุโขทัย

นำเสนอ การปิดอ่าวเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลในช่วงฤดูวางไข่ นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งของทหารเรือที่ปฏิบัติการในทะเลที่มีโอกาสตรวจพบการกระทำความผิดต่างๆ ในทะเล เช่น การใช้อุปกรณ์ทำการประมงต่างๆ ที่มีข้อห้ามกำหนด

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ครบรอบ ๑๙ ปี
โดย สอ.รฝ.

นำเสนอ นำเสนอประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วยที่สำคัญในห้วงเวลา ๑๙ ปีที่ผ่านมา

ดับเพลิงกู้ภัยดีอย่างไร จึงต้องเขียน?
โดย ใบจักรเรือ ๑๙

นำเสนอ เกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัย ของแผนกป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ