นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๓๙


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒
ภาพปก : ภาพพระราชทาน
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ ตอนที่ ๑๐ เทคโนโลยีกับสงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของการทำสงครามทางเรือ ฉบับนี้เสนอเป็นตอนที่ ๑๐ “เทคโนโลยีกับสงครามทางเรือ”

๑๙ ธันวาคม วันสถาปนา กองเรือยุทธการ
โดย กพร.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งภารกิจ และหน้าที่ ของ กองเรือยุทธการ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งภารกิจ และหน้าที่ที่สำคัญที่ผ่านมา

เทคโนโลยีการปล่อยเรือลงน้ำด้วยเบาะอากาศ
โดย ร.อ.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ วิธีการปล่อยเรือลงน้ำแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปล่อยเรือลงน้ำด้วยเบาะอากาศ ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ในการปล่อยเรือลงน้ำ

ครบรอบ ๘ ปี ร.ล.ปรง
โดย ร.อ.ไพฑูรย์ วงศ์พรหม

นำเสนอ ความเป็นมา รวมทั้งภารกิจและหน้าที่ที่สำคัญ ของ ร.ล.ปรง ที่ประจำการในกองเรือยุทธการ มายาวนานถึง ๖๘ ปี
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ