นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๔๒


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
ภาพปก : พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผบ.ทร. เดินทาง ไปตรวจเยี่ยมการฝึกยกพลขึ้นบก ในการฝึก ร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2010 (COBRA GOLD 2010) ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กร. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๔ ก.พ.๕๓
บทความที่น่าสนใจ

“เหตุการณ์สำคัญของการต่อเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร”
โดย ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของการต่อเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร ณ อู่ต่อเรือบาซาน ประเทสเปน ตลอดจนการฝึกอบรมของกำลังพลรับเรือ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะนำเรือเดินทางกลับประเทศไทย และวันที่ ๒๐ มีนาคม นี้ ถือเป็นวันครบรอบ ๑๓ ปี การขึ้นระวางประจำการ

“หลวงพระบางเมืองสงบที่งดงาม”
โดย น.อ.เศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา

นำเสนอ ประสบการณ์จากการไปเยี่ยมเยือนเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นำหน่วยทหาร และ ตชด. ตามความตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-ลาว

“เปิดหูเปิดตาพาชมเรือ”
โดย นายราวลวด

นำเสนอ นำท่านพาชมเรือรบของชาติต่างๆ โดยฉบับนี้จะพาท่านเยี่ยมชมเรือ BNS OSMAN เป็นเรือฟริเกตของ ทร.บังกลาเทศ ซึ่งคล้ายกับเรือฟริเกตชุด ร.ล.เจ้าพระยา

“เมื่อเกิดอัคคีภัยจากแก๊ส LPG”
โดย ร.อ.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัคคีภัยจากแก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้ม ซึ่งปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ต่างๆ กันมากขึ้น

“อาคารเรือจำลองฝึกป้องกันความเสียหาย”
โดย ใบจักรเรือ ๑๙

นำเสนอ เกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรือจำลองฝึกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กฝร. ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ขณะนี้
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ