นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๔๔


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓
ภาพปก : ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือ ต.๙๙๕ และ เรือ ต.๙๙๖
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ พิธีเปิดอาคารกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กฝร.
โดย พล.ร.อ.ไพลศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๑๒ “การข่าวกรองทางเรือ – ข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด”

“เรดาร์ลดการถูกตรวจจับ”
โดย ร.อ.ณัฐพล สงวนพวก

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและหลักการทำงานของเรดาร์ ที่พัฒนาให้สามารถลดการถูกตรวจจับ

“เปิดหูเปิดตาพาชมเรือ”
โดย นายราวลวด

นำเสนอ นำพาชมเรือ HMS Bulwark เป็นเรือ LPD ขนาดใหญ่ของ ทร.อังกฤษ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ