นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๓๕


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๕๒
ภาพปก : ภาพพระราชทาน : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของการทำสงครามทางเรือ ฉบับนี้เสนอเป็นตอนที่ ๗ “การปฏิบัติการทางทะเล”

การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี MISTRAL ครั้งแรกของกองทัพเรือไทย
โดย ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร

นำเสนอ เหตุการณ์จากการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี MISTRAL ซึ่งเป็นอาวุธหลักของ ร.ล.จักรีนฤเบศร และนับเป็นการฝึกยิงครั้งแรกของ ทร. ในการฝึกร่วมผสม CARAT2009

หมู่เรือเคลื่อนที่เร็วตามลำน้ำ แสนยานุภาพใหม่ของกองทัพเรือ
โดย แผนกยุทธการและการข่าว กลน.กร.

นำเสนอ แนวคิดจัดตั้งหมู่เรือเคลื่อนที่เร็วตามลำน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายกำลังทางเรือไปปฏิบัติการยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ

คชสารกลางดงสิงห์
โดย ร.ล.สุโขทัย

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจาการที่ ร.ล.สุโขทัย เดินทางไปร่วมงาน IMDEX ASIA 2009 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเสนอเป็นตอนแรก

ครบรอบ ๑๗ ปี ขึ้นระวางประจำการ ร.ล.สายบุรี
โดย ร.ล.สายบุรี

นำเสนอ ผลงานการปฏิบัติราชการที่สำคัญตลอดระยะเวลา ๑๗ ปี ที่ผ่านมาของ ร.ล.สายบุรี

ยามตรวจการณ์
โดย ยามตรวจการณ์

นำเสนอ ความสำคัญของยามตรวจการณ์ในเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทะเล
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ