นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๕๓


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ภาพปก : การฝึกผสมทางทะเล ADMM - Plus
ณ บริเวณน่านน้ำเกาหลีใต้ ระหว่าง ๒๙ เม.ย.๖๒ - ๓ พ.ค.๖๒
และนิทรรศการทางเรือนานาชาติ IMDEX ASIA 2019
ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์
บทความที่น่าสนใจ

การฝึก ADMM - Plus และนิทรรศการทางเรือนานาชาติ IMDEX ASIA 2019
โดย ไต๋ ๓๗

นำเสนอ เรื่องราวของการฝึกผสมทางทะเลในกรอบการประชุม รม.กห.อาเซียน กับ รมว.กห. ประเทศคู่เจรจา (ADMM - Plus) ณ บริเวณน่านน้ำเกาหลีใต้ และนิทรรศการทางเรือนานาชาติ IMDEX ASIA 2019 ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๗ ปี
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ บทสัมภาษณ์ของ ผบ.กฝร. ถึงวิสัยทัศน์ แนวทางการปฏิบัติ และการพัฒนาการฝึกของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๗ ปี

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว

เสด็จเตี่ยออกศึก
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาอันเป็นประวัติศาสตร์ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งพระองค์ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ในฐานะ “นักเรียนทำการนายเรือ” ของราชนาวีอังกฤษ ซึ่งได้ลงฝึกงานในเรือรบ แล้วได้ไปทำการ “ปราบจลาจล” บนเกาะครีต (Crete)

เพลงพระราชนิพนธ์ "ราชนาวิกโยธิน"
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาอันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนพินธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ให้แก่กรมนาวิกโยธิน (ในขณะนั้น) ซึ่งฉบับนี้นำเสนอเป็นตอนที่ ๔

ไม่ได้เรือลาดตระเวน แล้วได้อะไร?
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ เรื่องราวในอดีตของกองทัพเรือที่มีการจัดหาเรือลาดตระเวนเบา แต่ไม่ได้รับเรือเข้าประจำการเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ แล้วกองทัพเรือได้อะไรกลับคืนมา
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ