นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๔๔


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ภาพปก : เรือดำน้ำ กับ กองทัพเรือไทย
บทความที่น่าสนใจ

เรือดำน้ำ กับ กองทัพเรือไทย
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของเรือดำน้ำของราชนาวีไทย ที่มีแนวความคิด และความพยายามมาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาราชนาวีไทยให้มีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และภัยคุกคามจากการเข้ามาปฏิบัติการของเรือดำน้ำชาติพันธมิตรในอ่าวไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

๔ กันยายน วันเรือดำน้ำ กับ ๘๐ ปี ของการขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำชุด ร.ล. มัจฉาณุ
โดย กดน.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของการที่ราชนาวีไทยที่เคยมีเรือดำน้ำเข้าประจำการชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเตรียมการรองรับการมีเรือดำน้ำเข้าประจำการอีกครั้งในอนาคต

ประเพณีการยิงสลุต กับการสวนสนามทาง
โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

นำเสนอ ขนบธรรมเนียนประเพณีของการยิงสุต และการสวนสนามทางเรือ จากหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองไทย”

วีรกรรมเรือดำน้ำ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ วีรกรรมของเรือดำน้ำกองทัพเรือนาซีเยอรมัน คือ เรือ “อู 47” (U 47) ฉบับนี้นำเสนอเป็นตอนที่ ๔
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ