นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๕๑


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๖๒
ภาพปก : พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ร่วมสังเกตการณ์
การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล
การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A
โดย ร.ล.กระบุรี

นำเสนอ
ภาพการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีจากพื้น-สู่-พื้นแบบ C-802A โดย เรือหลวงกระบุรี เป็นเรือยิง บริเวณทะเลอันดามัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรีต่างชาติที่เป็นคนไทย
โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

นำเสนอ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตอันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย เรื่องราวจากหนังสือ "เล่าเรื่องเมืองไทย"

น่าน นะสิ
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ ประสบการณ์รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับจังหวัดน่าน

เพลงพระราชนิพนธ์ "ราชนาวิกโยธิน"
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาอันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนพินธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ให้แก่กรมนาวิกโยธิน (ในขณะนั้น) ซึ่งฉบับนี้นำเสนอเป็นตอนที่ ๒
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ