นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๕๒


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ภาพปก : กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด

เสด็จเตี่ยออกศึก
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาอันเป็นประวัติศาสตร์ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งพระองค์ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” ในฐานะ “นักเรียนทำการนายเรือ” ของราชนาวีอังกฤษ ซึ่งได้ลงฝึกงานในเรือรบ แล้วได้ไปทำการ “ปราบจลาจล” บนเกาะครีต (Crete)

การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น – สู่ – พื้น แบบ C – 802A
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C – 802A โดย ร.ล.กระบุรี ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เพลงพระราชนิพนธ์ "ราชนาวิกโยธิน"
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาอันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนพินธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ให้แก่กรมนาวิกโยธิน (ในขณะนั้น) ซึ่งฉบับนี้นำเสนอเป็นตอนที่ ๓
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ