นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๕๐


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
ภาพปก : พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.
เป็นประธานในพิธีการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒
บทความที่น่าสนใจ

การลาดตระเวนร่วม ทร.ไทย – ทร.เวียดนาม ครั้งที่ ๓๘
โดย ร.ล.รัตนโกสินทร์ กฟก.๑

นำเสนอ เรื่องราวประสบการณ์ที่ไปปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือเวียดนาม ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และ จัดระเบียบทางทะเล

ฝึกวางทุ่นระเบิดกับนายทหารนักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดสัญญาบัตร
โดย กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

นำเสนอ เกี่ยวกับการฝึกอบรมของนายทหารนักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดสัญญาบัตร ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

เพลงพระราชนิพนธ์ "ราชนาวิกโยธิน"
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาอันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระราชทานเพลงพระราชนพินธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ให้แก่กรมนาวิกโยธิน(ในขณะนั้น)

ลูกบอลดับเพลิง
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ เรื่องราวของอุปกรณ์ดับไฟชนิดหนึ่ง เป็นแนวคิดริเริ่ม โดยคนไทยประดิษฐ์ขึ้นมา แล้วสามารถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ