นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๔๗


ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ภาพปก : "...ในการที่จะดำริห์จัดสร้างกองทัพเรือขึ้นนั้น
เอาเป็นการเด๋ดขาดได้ว่า สร้างเรือสำหรับป้องกันภัย
ไม่ใช่สำหรับไปท้าทายต่อยุทธ์กับประเทศอื่น
นอกจากพระราชอาณาเขตร์..."
บทความที่น่าสนใจ

๙๕ ปี กองเรือยุทธการ จากอดีตถึงปัจจุบัน... ที่ไม่มีวันลืม
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ บทความ “๙๕ ปีกองเรือยุทธการ จากอดีตถึงปัจจุบัน... ที่ไม่มีวันลืม

กรมหลวงชุมพรฯ กับ เรือดำน้ำ
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เกี่ยวกับ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะที่ท่านดำรงพระยศเป็น นายพลเรือตรี กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ในขณะนั้น และตั้งคณะจัดทำโครงการเกี่ยวกับเรือดำน้ำให้กับราชนาวีไทย ซึ่งฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

งานจรเมื่อเรือนอนอู่
โดย พล.ร.ต.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ ประสบการณ์ในอดีต พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ และข้อคิดที่น่าสนใจมาถ่ายทอดกันครับ

วีรกรรมเรือดำน้ำ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ วีรกรรมของเรือดำน้ำกองทัพเรือนาซีเยอรมัน คือ เรือ “อู 47” (U 47) ...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ