นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๔๘


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ภาพปก :พิธีต้อนรับ
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
๗ มค.๖๒
บทความที่น่าสนใจ

พิธีต้อนรับการกลับมาของ “ร.ล. ภูมิพลอดุลยเดช”
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ รายละเอียดของเรือและพิธีต้อนรับเรือ

โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”
โดย พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด

นำเสนอ การจัดโครงการที่สำคัญในโอกาสครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี จากจังหวัดจันทบุรีไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

USS. Arizona สู่ USS. Missouri จากจุดเริ่มต้นถึงจุดจบ
โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

นำเสนอ ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากจุดเริ่มต้นสงครามของสหรัฐฯ จาก USS. Arizona สู่จุดจบของสงครามที่ USS. Missouriจากหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองไทย”

ถังน้ำอับเฉา
โดย กลิน ๓๑/๗๙๑

นำเสนอ ความสำคัญและลักษณะการทำงานของถังน้ำอับเฉาภายในเรือ โดยเฉพาะภายในเรือดำน้ำที่จะขาดถังน้ำอับเฉานี้ไม่ได้

กรมหลวงชุมพรฯ กับ เรือดำน้ำ
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เกี่ยวกับ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะที่ท่านดำรงพระยศเป็น นายพลเรือตรี กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ในขณะนั้น และตั้งคณะจัดทำโครงการเกี่ยวกับเรือดำน้ำให้กับราชนาวีไทย
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ