นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๔๓


ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ภาพปก : การฝึกผสม SINGSIAM 19/2018 และ CARAT 2018
บทความที่น่าสนใจ

การฝึกผสม SINGSIAM 19/2018 และ CARAT 2018
โดย หมวดประชาสัมพันธ์การฝึกผสมฯ

นำเสนอ การฝึกผสม SINGSIAM 19/2018 ระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสิงคโปร์ (ทร.สป.) และการฝึกผสม CARAT 2018 ระหว่างกองทัพเรือ (ทร.) กับกองทัพเรือสหรัฐฯ (ทร.สหรัฐฯ) ในปี พ.ศ.๒๕๖๑

เจิ้งเหอ แม่ทัพเรือผู้ยิ่งยง
โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

นำเสนอ บทความบางส่วนที่น่าสนใจ จากหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองไทย”

พาลีสอนกะลาสี ( น้อง )
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ เกี่ยวกับคำสอนของพญาวานรพาลี สอนน้องคือ สุครีพ จากวรรณกรรมรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นคำสั่งสอนถึงแนวทางการปฏิบัติราชการที่สามารถนำมาใช้ได้กับผู้รับราชการทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กะลาสีผู้ใหญ่ ผู้อยู่ในราชการทหารที่อาจนำเป็นแนวทางการรับราชการได้

วีรกรรมเรือดำน้ำ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ วีรกรรมของเรือดำน้ำกองทัพเรือนาซีเยอรมัน คือ เรือ “อู 47” (U 47)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ