นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๔๙


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ภาพปก : ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.กระบี่ ร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ
ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ชื่อ
"INTERNATIONAL FLEET REVIEW JEJU 2018"
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ต.ค.๖๑
บทความที่น่าสนใจ

หมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้ฝ่าฟันพายุใต้ฝุ่น
โดย กฟก.๒ กร.

นำเสนอ เรื่องราวประสบการณ์ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายที่ขวางหน้า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมาย

เรือลู่ รถลู่ และเรือบิน
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ ประสบการณ์เรื่องราวความเป็นมาในอดีตของเครื่องบินทะเล กองบินทหารเรือ

ธงชัยเฉลิมพลกับกรณีพิพาทในอินโดจีนฝรั่งเศส
โดย พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงษ์พิพัฒน์

นำเสนอ ความเป็นมาของธงชัยเฉลิมพลของกองทัพ และเหตุการณ์กรณีพิพาทในสงครามอินโดจีนฝรั่งเศส จากหนังสือ “เล่าเรื่องเมืองไทย”

กรมหลวงชุมพรฯ กับ เรือดำน้ำ
โดย พล.ร.ต.กรีฑา พรรธนะแพทย์

นำเสนอ เกี่ยวกับ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะที่ท่านดำรงพระยศเป็น นายพลเรือตรี กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ในขณะนั้น และตั้งคณะจัดทำโครงการเกี่ยวกับเรือดำน้ำให้กับราชนาวีไทย...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ