นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๓ ฉบับที่ ๗๔๒


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ภาพปก : "หุ่นยนต์" เทคโนโลยีทางทหารในอนาตร
บทความที่น่าสนใจ

“Ship Rider on board”
โดย ร.อ.สิทธิศักดิ์ นพสิทธิพร

นำเสนอ ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปทำหน้าที่นายทหารสังเกตการณ์ (Ship Rider) บนเรือ KRI Makassar กองทัพเรืออินโดนีเซีย ระหว่าง ๗-๙ พ.ค.๖๑ ในการฝึกผสมทางเรือนานาชาติ Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 (MNEX2018

"กร. 4.0"
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล ยุค 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงของกองเรือยุทธการ ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

“หุ่นยนต์ เทคโนโลยีทางทหารในอนาคต”
โดย ร.อ.พงศ์พิสิฐ ไล้ทอง

นำเสนอ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่นำมาใช้งานแทนมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะที่ใช้งานแพร่หลายมากที่สุดในด้านงานอุตสาหกรรม และกำลังพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ เพื่อนำมาใช้งานทางด้านการทหารในอนาคต

“วีรกรรมเรือดำน้ำ”
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ วีรกรรมของเรือดำน้ำกองทัพเรือนาซีเยอรมัน คือเรือ “อู 47” (U 47)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ