นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๖


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ภาพปก : การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๗
บทความที่น่าสนใจ

การฝึกภาคปฏิบัติของหลักสูตรการปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดสัญญาบัตร
โดย กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

นำเสนอ ภาพรวมของหลักสูตรการปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดสัญญาบัตร ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรที่สำคัญของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่สามารถสร้างความพร้อมให้กับองค์บุคคลเป็นการสร้างเหล็กในคนให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มความชำนาญกับกำลังพลของเรือเพื่อเสริมสร้างในการฝึกความพร้อมรบทุกสถานการณ์และเพิ่มพูนศักยภาพให้กับกองทัพเรือต่อไป

อะไรจะเปลี่ยนไปเมื่อปืนใหญ่ยิงไกลขึ้น
โดย น.ต.พิชิตชัย เถื่อนนาดี

นำเสนอ เกี่ยวกับกระสุนปืนใหญ่ชนิดพิเศษที่มีใช้งานในปัจจุบันซึ่งสามารถเพิ่มระยะยิงไกลมากขึ้น มีความแม่นยำสูง และมีอำนาจการทำลายหลายรูปแบบ

ไททานิก (Titanic) & บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์


ความเหมือนบนความแตกต่าง ตอนที่ ๗ "ทุกวิธี...เพื่อหนีรอด"

การรับรองมาตรฐานเรือดำน้ำ โดย สมาคมจัดชั้นเรือ
โดย น.ท.กิตติภูมิ ภูมิโคกรักษ์

นำเสนอ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเรือดำน้ำที่มีเผยแพร่ในระดับสากล

ปั้นไป...เที่ยวไป สไตล์ทัวรริ่ง
โดย น.ท.นันทวัฒน์ สิทธิโสภาชัยกุล

นำเสนอ กิจกรรมการออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกเพศทุกวัยนั่น คือ การปั่นจักรยาน โดยฉบับนี้นำเสนอรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของรถจักรยาน

อู่ตะเภา กับย่างก้าวสำคัญสู่อนาคต
โดย ร.อ.วริษฐ์ วรรละออ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของสนามบินอู่ตะเภาจากอดีตสู่อนาคต ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๕ การทูตทางเรือ
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ