นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๗


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ภาพปก : เรือหลวงจักรีนฤเบศร
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๒๕ ปี
บทความที่น่าสนใจ

ไททานิก (Titanic) & บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ
ความเหมือนบนความแตกต่าง ตอนที่ ๘ "จนมุม...กลางสมุทร"

การรับรองมาตรฐานเรือดำน้ำ โดย สมาคมจัดชั้นเรือ
โดย น.ท.กิตติภูมิ ภูมิโคกรักษ์

นำเสนอ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเรือดำน้ำที่มีเผยแพร่ในระดับสากล ฉบับนี้เป็นตอนจบ

ปั้นไป...เที่ยวไป สไตล์ทัวรริ่ง
โดย น.ท.นันทวัฒน์ สิทธิโสภาชัยกุล

นำเสนอ ตอนที่ ๒ การปั่นจักรยานทัวร์ริ่งเป็นอย่างไร

๒๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
โดย กบฮ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๒๕ ปี

"Unmanned MCM System"
MCM คำตอบของกองกำลังทางเรือ

โดย น.ต.พิชิตชัย เถื่อนนาดี

นำเสนอ แนวทางการพัฒนายานไร้คนขับในการต่อต้านทุ่นระเบิดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ

สมเด็จพระนางวิคตอเรีย ตรัสว่าทหารเรือไม่ใช่พวกสุภาพบุรุษ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ ถึงสาเหตุที่สมเด็จพระนางวิคตอเรียตรัสว่าทหารเรือไม่ใช่พวกสุภาพบุรุษ ชื่อเรื่องนี้มิได้ตั้งขึ้นเพื่อเรียกความสนใจเท่านั้น แต่อาจทำให้ผู้อ่านโดยเฉพาะทหารเรือเกิดความสงสัยอย่างแน่นอน หาก Queen ของอังกฤษยังตรัสเช่นนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องจริง มันช่างขัดกับความรู้สึกของบรรดาทหารเรือยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ต่างยกย่องว่า "ทหารเรือเป็นสุภาพบุรุษ"
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ