นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๒


ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ภาพปก : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บทความที่น่าสนใจ

หลักการทรงงานของในหลวง
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ หลัก ๒๓ ข้อ ในการทรงงานของในหลวง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมได้เป็นอย่างดี

งูเขียวหางไหม้ ยุทธการพระราชทาน
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของกองทัพเรือ ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ ๓๐ ปีมาแล้ว ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองเรือยุทธการ เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรการยกพลขึ้นบกที่หน้าวังไกลกังวล หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ตอนที่ ๔ "ปะทะ...ครั้งแรก"

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง EC645T2
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ตอนที่ ๔ พิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง EV645Y2 ของกองการบินทหารเรือ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๔ สงครามทางเรือในบริบทของยุทธศาสตร์ทางทะเลของสำนักคิดต่าง ๆ นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว

บทบาทกำลังทางเรือในสงครามเกาหลี
โดย ร.อ.เทพรัตน์ โตบาง

นำเสนอ การวิเคราะห์บทบาทกำลังทางเรือในสงครามเกาหลี

เรือปราบเรือดำน้ำขนาดเล็กจากรัสเซีย
โดย น.ท.พีระพงษ์ อยู่ศิริ

นำเสนอ การฝึกของกำลังทางเรือของ ทร.ประเทศอาเซียน
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ