นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๐


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๙
ภาพปก : พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.กร.
เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ
ประจำเดือนกันยายน บนดาดฟ้า ร.ล. กระบุรี ท่าเรือแหลมเทียน
ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑ ก.ย.๕๙
บทความที่น่าสนใจ

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์


บทวิเคราะห์เรื่องราวของเรือบิสมาร์ค "ป้อมปราการลอยน้ำที่ไม่มีวันจม" ฉบับนี้เสนอเป็นตอนต่อจากฉบับที่แล้ว

สวัสดี เราคือ "GENERATION ALPHA"
โดย ร.อ.ธานี พิมพ์จันทร์

นำเสนอ การแบ่งยุค แบ่งสมัย ในการเกิดของคนแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

บาทวิถี...เส้นทางที่ถูกลืม
โดย ร.ต.บูรณ์ นนทชัย

นำเสนอ ปัจจุบันทางเท้าหลายแห่งกลายเป็นพื้นที่ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดย่อม

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๔ สงครามทางเรือในบริบทของยุทธศาสตร์ทางทะเลของสำนักคิดต่าง ๆ นำเสนอต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ