นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๙


ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาพปก : ครบรอบ ๗๕ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ
หน่วยฝึกอบรมให้กับกำลังพลของกองเรือยุทธการในสาขาต่าง ๆ
เพื่อสร้าง "นักรบทางเรือ" ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ภายในเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความที่น่าสนใจ

๗๕ ปี กองการฝึก กองเรือยุทธการ
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา และบทสัมภาษณ์ ผบ.กฝร. เกี่ยวกับการพัฒนา กองการฝึก กองเรือยุทธการ เพื่อให้สามารถผลิต "นักรบทางเรือ" ที่มีความสามารถและมีคุณภาพพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน และพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของน่านไทย ไว้ให้คงอยู่กับลูกหลานเราตลอดไป

ไททานิก (Titanic) & บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ ความเหมือนบนความแตกต่าง ตอนที่ ๑๐ "ถูกจม หรือ จมตัวเอง?"

ผู้สังเกตการณ์ทางทหารกับภารกิจรักษาสันติภาพในซูดาน
โดย น.ท.กฤษดา สุทธิสาคร

นำเสนอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากที่มีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจผสมระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ สาธารณรัฐซูดาน โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนจบ

ปั้นไป...เที่ยวไป สไตล์ทัวรริ่ง
โดย น.ท.นันทวัฒน์ สิทธิโสภาชัยกุล

นำเสนอ ตอนที่ ๔ เส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

TACTICOS
โดย ร.อ.ฑาห์กร รชตะนันทน์

นำเสนอ ระบบอำนวยการรบ TACTICOS ที่มีติดตั้งทั้งเรือที่ต่อใหม่และเรือประจำการที่มีการปรับปรุงระบบอำนวยการรบใหม่

ไฮห์-ไลน์
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

นำเสนอ หลักการเขียนบทความเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและสามารถผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพต่อไป

เรือรบราชนาวี
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ วิวัฒนาการของเรือรบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมรายละเอียดประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะของเรือแต่ละลำมานำเสนอ โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ