นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๑๘


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
ภาพปก : ครบรอบ ๖๐ ปี นิตยสารกระดูกงู
บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๓ สงครามทางเรือในบริบทของยุทธศาสตร์ทางทะเล

๖๐ ปี นิตยสารกระดูกงู
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาว่ากว่าจะเป็นนิตยสารกระดูกงูในปัจจุบันนั้นมีความเป็นมาอย่างไร

เมื่ออังกฤษทุบหม้อข้าวในสงครามเกาะฟอล์คแลนด์
โดย ร.อ.ไพฑูรย์ ทรงหยง

นำเสนอ กรณีพิพาทของหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ระหว่างประเทศอาร์เจนตินากับอังกฤษ ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ที่อังกฤษต้องทุ่มงบประมาณเพื่อการสงครามครั้งนี้อย่างมหาศาลแบบที่ต้องทุบหม้อข้าวตัวเองเพื่อชัยชนะเท่านั้น โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

อย่าลืม Sea Room
โดย น.ต.นัฐภูมิ แพผลสิริ

นำเสนอ ความสำคัญของพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในการเล่นเรือผ่านและเพียงพอต่อการหลบหลีกสิ่งกีดขวางทั้งสิ่งที่อยู่เหนือผิวน้ำและใต้น้ำ

กองเรือกระจิริดกับภารกิจอันยิ่งใหญ่
โดย กลน.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กลน.กร. โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

อันตรายจากการปฏิบัติงานในเรือ
โดย ร.ท.สุพรรณ หวานดี

นำเสนอ อันตรายแบบต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานภายในเรือ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ