นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๕


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ภาพปก : การฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งป.๖๐
บทความที่น่าสนใจ

๓ สัปดาห์ในเรือดำน้ำชั้น 212A ของ ทร.เยอรมัน
โดย โยฮัน

นำเสนอ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกในเรือดำน้ำของ ทร.เยอรมัน

โดรน (Drone) ฝันร้ายของการรักษาความปลอดภัย
โดย น.ต.นพพล ชูวงศ์วุฒิ

นำเสนอ เกี่ยวกับโดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ มีการใช้งานกันหลากหลายทั้งทางการทหารและการใช้งานในส่วนของพลเรือน โดยโดรนนั้นได้มีการพัฒนาให้มีความสามารถที่มากขึ้น จึงทำให้มีผู้ที่นำมาใช้ในการละเมิดหรือล่วงล้ำพื้นที่หวงห้าม เพราะโดรนสามารถหลุดรอดจากการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญของน้ำท้องเรือ

ไททานิก (Titanic) & บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์


ความเหมือนบนความแตกต่าง ตอนที่ ๖ "ชะตากรรม...ตามลำพัง"

วันสถาปนากองเรือตรวจอ่าว ครบรอบ ๖๔ ปี
โดย กตอ.กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และสวัสดิการความเป็นอยู่ของกำลังพล ของ กองเรือตรวจอ่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ก้าวย่างสู่ปีที่ ๒๕ กองเรือฟริเกตที่ ๒
โดย กพร.กฟก.๒ กร.

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาและภารกิจ ของ กองเรือฟริเกตที่ ๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

น้ำท้องเรือ
โดย น.ต.รอด โฉมงามขำ

นำเสนอ ความสำคัญของน้ำท้องเรือ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๕ การทูตทหารเรือ ต่อจากฉบับที่แล้ว

กองทัพเรือมาเลเซีย ติดตั้งยุทโธปกรณ์บนเรอชุดใหญ่
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ การฝึกของกำลังทางเรือของ ทร.ประเทศอาเซียน
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ