นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๗๒๔


ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ภาพปก : การฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งป.๖๐
บทความที่น่าสนใจ

๙๓ ปี กับภารกิจและความภาคภูมิใจในความเป็นนักรบชาวเรือ ของ กองเรือยุทธการ
โดย กพร.กร.

นำเสนอ ภารกิจและความภาคภูมิใจในความเป็นนักรบชาวเรือ ของ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ

เมื่อวันหนึ่ง ขาของฉันหายไป
โดย ร.อ.ธานี พิมพ์จันทร์

นำเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ไททานิก (Titanic) & บิสมาร์ค (Bismarck)
โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์


ความเหมือนบนความแตกต่างฉบับนี้นำเสนอ ตอนที่ ๕ "นักฆ่าถูกไล่ล่า"

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธวงศ์

นำเสนอ ตอนที่ ๕ การทูตทหารเรือ

ยามเฝ้าใต้ทะเล
โดย ร.ต.วาสนกร ไปนาน

นำเสนอ การวิเคราะห์บทบาทกำลังทางเรือในสงครามเกาหลี

บทบาทกำลังทางเรือในสงคราม
โดย ร.อ.เทพรัตน์ โตบาง

นำเสนอ เกี่ยวกับการฝึกของกำลังทางเรือของ ทร.ประเทศอาเซียน
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ